מיקרוביולוגיה קלינית

מחקר שלב 3, עם סמיות לוועדת הפסיקה, בהקצאה אקראית להערכת היעילות והבטיחות של טיפול עם אולורופים לעומת טיפול עם אמביזום ולאחריו הטיפול המקובל (SOC) אצל מטופלים עם מחלה פטרייתית פולשנית (IFD) הנובעת מזני אספרגילוס

  כניסה למחקר

מחקר כפול סמיות, בחלוקה אקראית לקביעת הבטיחות והסבילות של מנות מרובות של TP-102, במשתתפים עם כיבים סוכרתיים בכף הרגל, עם וללא זיהום.

  כניסה למחקר

מחקר שלב 2ב' בתווית פתוחה, בזרוע יחידה, של F901318 כטיפול בזיהומים פטרייתיים פולשניים הנובעים מלומנטוספורה פרוליפיקאנס [Lomentospora prolificans], זני סקדוספוריום [.Scedosporium spp], זני אספרגילוס [.Aspergillus spp] ופטריות עמידות אחרות במטופלים שחסרות להם אפשרויות טיפול חלופיות מתאימות

  כניסה למחקר

טיפול בפיפרצילין-טזובקטם מול מרופנם לטיפול בבקטרמיה של חיידקים ממשפחת האנטרובקטריציאה העמידים לצפלוספורינים מדור שלישי

  כניסה למחקר

מחקר שלב 3, רב מרכזי, אקראי, כפול סמיות, של היעילות והבטיחות של רזאפונגין (Rezafungin) להזרקה לעומת קספופונגין (Caspofungin) תוך ורידי ולאחריו אפשרות למעבר לטיפול פומי בפלוקונזול (Fluconazole) בנבדקים עם קנדידמיה ו/או קנדידיאזיס פולשני

  כניסה למחקר
דילוג לתוכן