אחר

מחקר פאזה 1, הנערך בפעם הראשונה בבני אדם, להערכת הבטיחות, הפרמקוקינטיקה והיעילות של ABBV-400 בנבדקים בוגרים עם גידולים מוצקים מתקדמים.

  כניסה למחקר

מחקר שלב 1 רב מרכזי, גלוי תווית, ראשון בבני אדם עם ABBV-CLS-579, לבד ובשילוב, בנבדקים עם גידולים מתקדמים מקומית או גרורתיים.

  כניסה למחקר

מחקר שלב 1, תווית פתוחה, רב מרכזי, במינונים עולים של AM003, הניתן בהזרקה לתוך הגידול לחולים עם גידולים מוצקים מתקדמים מקומית או גרורתיים.

  כניסה למחקר

ניסוי שלב 3 רב מרכזי, אקראי, גלוי תווית להשוואת LOXO-292 לקבוזנטיניב או לוונדטניב לפי בחירת הרופא, בקרב מטופלים עם סרטן מדולרי בבלוטת התריס מתקדם ובשלב מתקדם עם מוטציה ב-RET, אשר לא טופלו בעבר במעכב קינאז (LIBRETTO-531).

  כניסה למחקר

מחקר שלב 2 על טיפול חד תרופתי באולפאריב בקרב משתתפים אשר טופלו בעבר ולהם מחלת סרטן מתקדמת עם מוטציה במסלול תיקון ה-DNA באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) או שמחלתם חיובית לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD) ומתקדמת.

  כניסה למחקר

מחקר שלב II להערכת טיפול באולפריב בשילוב עם פמברוליזומאב, בקרב חולי סרטן אשר טופלו בעבר, ומחלתם התקדמה, ונושאת מוטציה במסלול תיקון ה-DNA, באמצעות רקומבינציה הומולוגית (HRRm) ו/או ביטוי חיובי לליקוי ברקומבינציה הומולוגית (HRD)

  כניסה למחקר

מחקר שלב 2/3 רב מרכזי, אקראי להערכת AL102 במטופלים עם גידולי דסמואיד מתקדמים

  כניסה למחקר

ניסוי פאזה 2 בפלטפורמה לבחינת טיפול מותאם אימונו אונקולוגי וטיפול סומטי ממוקד מטרה שאינו תלוי במקור הגידול (TAPISRTY)

  כניסה למחקר

מחקר בפאזה II/I, רב מרכזי, פתוח, דו שלבי, לבחינת הבטיחות והסבילות של מינונים עולים של AGI-134 בחולים עם גידולים בלתי נתיחים או גרורתיים

  כניסה למחקר
דילוג לתוכן