מערכת השתן

מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה להערכת טיפול פריאופרטיבי באנפורטומאב ודוטין בתוספת פמברוליזומאב (MK-3475) לעומת טיפול ניאואדג'ובנטי בגמציטבין ובציספלטין במשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן החודר לשריר, המתאימים לקבלת ציספלטין (KEYNOTE-B15/EV-304)

  כניסה למחקר

מחקר שלב 3, רב-מרכזי, בתווית פתוחה, בהקצאה אקראית לקביעת היעילות והבטיחות של דורבלומאב בשילוב טרמלימומאב ואנפורטומאב ודוטין או דורבלומאב בשילוב אנפורטומאב ודוטין בטיפול קדם-ניתוחי במטופלים שאינם מתאימים לקבלת ציספלטין ועוברים כריתה מלאה של השלפוחית עקב סרטן שלפוחית השתן החודר לשריר (VOLGA)

  כניסה למחקר

מחקר שלב 3, בהקצאה אקראית, בתווית פתוחה להערכת טיפול פריאופרטיבי באנפורטומאב ודוטין בתוספת פמברוליזומאב (MK-3475) לעומת טיפול ניאואדג'ובנטי בגמציטבין ובציספלטין במשתתפים עם סרטן שלפוחית השתן החודר לשריר, המתאימים לקבלת ציספלטין (KEYNOTE-B15/EV-304)

  כניסה למחקר

מחקר שלב 3, כפול-סמיות, בהקצאה אקראית, מבוקר-פלצבו, להערכת היעילות והבטיחות של קאפיוואסרטיב בשילוב עם אביראטרון לעומת פלצבו בשילוב עם אביראטרון, כטיפול עבור מטופלים עם סרטן ערמונית גרורתי רגיש להורמון (mHSPC) ראשוני (De Novo), המאופיין על ידי פגם ב-PTEN (CAPItello-281).

  כניסה למחקר

ניסוי שלב 3 אקראי, כפול סמיות על הטיפול בפמברוליזומאב (MK-3475) בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) לעומת הטיפול בפלצבו בשילוב עם אנזלוטמיד ודיכוי אנדרוגן (ADT) במשתתפים עם סרטן ערמונית גרורתי, רגיש לטיפול הורמונלי (mHSPC) (KEYNOTE-991)

  כניסה למחקר

מחקר שלב b/2I על שילוב טיפול חיסוני עם טיפול ממוקד במשתתפים עם סרטן תאי הכליה (U03): תת מחקר 03B

  כניסה למחקר
דילוג לתוכן