ניסוי שלב 3, רב-מרכזי, בשיבוץ אקראי, כפול-סמיות בבקרת פלצבו הנערך בקבוצות מקבילות במשך עד 35 שבועות להערכת היעילות, הבטיחות וההשפעה של אפגרטיגימוד PH20 SC על איכות החיים של מטופלים מבוגרים עם ITP ראשונית.

שם חוקר ראשי:

ד"ר יוסי קליש

יזם המחקר:

Argenx BVBA

מספר פרוטוקול:

ARGX-113-2004

קריטריונים עיקריים להכללה:

 • יכולת להבין את דרישות הניסוי  ויכולת להיענות להליכי פרוטוקול הניסוי
 • גברים או נשים שגילם ביום החתימה על טופס ההסכמה מדעת (ICF) הוא ≥ 18 שנים
 • אבחנה מאושרת של תרומבוציטופניה חיסונית ראשונית, שנקבעה לפחות 3 חודשים לפני החלוקה האקראית ומבוססת על הקריטריונים של האגודה האמריקאית להמטולוגיה, ללא אטיולוגיה ידועה לתרומבוציטופניה
 • האבחנה נתמכת על-ידי תגובה לטיפול קודם נגד ITP  לפי הערכתו של החוקר.
 • ספירת טסיות ממוצעת של <30×109/ל' בשתי בדיקות
 • היסטוריה מתועדת של ספירת טסיות של <30×109/ל' לפני הסינון
 • בתחילת הניסוי המשתתף או מקבל טיפול(ים) בו-זמני(ים) נגד ITP וקיבל לפחות טיפול אחד נגד ITP בעבר, או שהמשתתף אינו נוטל טיפול נגד ITP  אך קיבל לפחות שני טיפולים נגד ITP בעבר

קריטריונים עיקריים לאי הכללה:

 •  תרומבוציטופניה משניות הקשורות למחלה אחרת
 • שימוש בנוגדי קרישה  בתוך 4 שבועות לפני החלוקה האקראית
 • שימוש בעירוי דם כלשהו בתוך 4 שבועות לפני החלוקה האקראית
 • שימוש ב-Ig (במתן תוך-ורידי, תת-עורי או תוך-שרירי) או פלסמפרזיס (PLEX) במשך 4 שבועות לפני החלוקה האקראית
 • שימוש ברומיפלוסטים בתוך 4 שבועות לפני החלוקה האקראית
 • מי שעבר כריתת טחול פחות מ-4 שבועות לפני החלוקה האקראית
 •  שימוש במוצר מחקרי תוך 3 חודשים או 5 מחציות חיים (הארוך מביניהם) לפני המנה הראשונה של המוצר התרופתי המחקרי
 • שימוש בנוגדן חד-שבטי כלשהו בתוך 6 חודשים לפני המנה הראשונה
 • חריגות בעלות משמעות קלינית בבדיקות מעבדה בביקור הסינון
 • עבר של ממאירות, אלא אם כן מעריכים שהיא נרפאה באמצעות טיפול מתאים ואין עדות להישנות
 • יתר לחץ דם לא מאוזן
 • עבר של כל אירוע תרומבוטי או אמבולי חמור
 • עבר של ליקוי קרישה או תרומבוציטופניה תורשתית
 • עדות קלינית למחלות חמורות משמעותיות אחרות

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע למחקר

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר

פרטים אישיים:


מין:

  

האם את/ה מקבל/ת טיפול למחלה?

  

האם קיימת אבחנה למחלה?

  

עבור מי הפניה?

  
דילוג לתוכן