מחקר פאזה III, רנדומלי, מבוקר פלסבו, כפול סמיות, רב מרכזי, בינלאומי על טיפול עם דורבלומאב לאחר קרינה סטריאוטקטית (SBRT) במטופלים עם סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים שלב I/II בלתי נתיח ובלוטות לימפה שליליות (פסיפיק 4)

שם חוקר ראשי:

ד"ר יקיר רוטנברג

יזם המחקר:

AstraZeneca AB

מספר פרוטוקול:

D9103C00001

קריטריונים עיקריים להכללה:

 • מסוגל לתת הסכמה מדעת הכוללת היענות לדרישות ולמגבלות המפורטות בטופס ההסכמה מדעת ובפרוטוקול זה.
 • חתימה בציון התאריך על הסכמה מדעת בכתב לפני הביצוע של כל הליך, דגימה או ניתוח הנדרשים ספציפית במסגרת המחקר.
 • גיל ≥18 בעת הסינון.

סוג המטופל ומאפייני המחלה

 • הנבדק עם NSCLC בשלב I עד II שאומת בבדיקה היסטולוגית או ציטולוגית (בהתאם לקריטריונים של American Joint Committee on Cancer Stage [AJCC Cancer Staging Manual, Eighth Edition]) עם מחלה בשלב קליני I/II ללא מעורבות של בלוטות הלימפה (T1 עד T3N0M0) וצפוי לקבל טיפול מיטבי באמצעות SBRT. על מנת להתאים לניסוי זה, על המטופלים להיות:
  • לא מתאימים לניתוח מבחינה רפואית, לפי החלטת רופא, או
  • מתאימים מבחינה רפואית לניתוח, עם סירוב של המטופל לניתוח
  • מטופלים עם מחלה המתאימה מבחינה רפואית לניתוח הבוחרים לקבל טיפול SBRT מתאימים גם הם.
 • השלמה של טיפול מקובל ב-SBRT כטיפול מיטבי למחלה לפני השיבוץ באקראי באחת מהמנות הבאות:
  • לגידולים היקפיים: מנה של 54 גריי בסך הכל, הניתנת בשלושה מקטעים, מנה של 42 גריי בסך הכל, הניתנת בארבעה מקטעים או מנה של 50 גריי בסך הכל, הניתנת בחמישה מקטעים.
  • לגידולים מרכזיים: מנה של 50 גריי בסך הכל, הניתנת בחמישה מקטעים.
 • רמת תפקוד 0, ,1 או 2 לפי הסיווג של ארגון הבריאות העולמי WHO))/ Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) בזמן הגיוס והשיבוץ באקראי
 • דרישות לדגימת גידול:
  • חובה לשלוח בלוק של רקמת גידול מארכיון, אשר נלקח לפני ≤ שישה חודשים (או לפחות שישה חתכים לא צבועים חדשים; אם ניתן, מוטב להגיש עד 20 חתכים חדשים). אם לא קיימים בלוק או חתכים של רקמת גידול מארכיון, אז ניתן לקבל בלוקים של תאים מדגימות שאיבה באמצעות מחט דקה (FNA).
  • ישנה עדיפות לביופסיית גידול מהזמן האחרון (≤ שלושה חודשים), בתנאי שהליך הביופסיה הוא מעשי מבחינה טכנית ואינו כרוך בסיכון רפואי שאינו מתקבל על הדעת.
 • מטופלים עם גידולים מרכזיים או היקפיים מתאימים. גידולים מרכזיים מוגדרים כגידולים הנמצאים או נוגעים באזור ה-proximal bronchial tree, אשר מוגדר כנפח של 2 ס""מ בכל הכיוונים סביב ה-proximal bronchial tree (הכולל carina, סימפונות ראשיים ימני ושמאלי, סימפונות האונות העליונות מצד ימן ושמאל, סימפון intermedius bronchus, סימפון האונה האמצעית מצד ימין, סימפון lingular bronchus מצד ימין וסימפונות האונות התחתונות מצד ימן ושמאל). מטופלים עם גידולים אולטרה מרכזיים אינם מתאימים. גידולים אולטרה מרכזיים מוגדרים כגידולים הנוגעים בקנה הנשימה, בסימפון הראשי או בוושט.
 • תפקוד מספיק של האיברים ומח העצם לפני השיבוץ באקראי, כמוגדר להלן:
  • המוגלובין‏ ≥9.0 ג'/ד""ל
  • ספירת נויטרופילים מוחלטת ≥x 1.0 109/ל'
  • ספירת טסיות דם ≥75‎ ‏ ×910/ל'
  • בילירובין בדם ≤1.5 × הגבול העליון של הנורמה (ULN). דרישה זו אינה חלה על מטופלים עם תסמונת גילברט מאומתת, שיוכלו להצטרף בכפוף להתייעצות עם הרופא שלהם.
  • ALT ו-× 2.5≥ AST ULN בשבועיים שלפני השיבוץ באקראי
  • פינוי קריאטינין CL)) שנמדד > 30מ""ל/דקה או CL>30 מ""ל/דקה שחושב לפי נוסחת Cockcroft-Gault (על סמך משקל הגוף בפועל)
 • בשמונת השבועות שלפני השיבוץ באקראי יש לבצע את הבדיקות הבאות לסיווג שלב הגידול:
  • לצורך קביעת שלב המחלה נדרשת סריקת טומוגרפיה של פליטת פוזיטרונים PET)/CT) של כל הגוף מקודקוד הגולגולת ועד לאמצע האגן.
   אם לא בוצעה בעבר סריקת PET, ניתן להוסיפה לסריקת ה-CT בנקודת ההתחלה במהלך הסינון כדי להבטיח סיווג קליני נכון של שלב המחלה.
  • מטופלים עם בלוטות לימפה הילאריות ומדיאסטינליות בגודל ≤1 ס""מ וללא סימון חריג בבלוטות אלה בסריקת PET ייחשבו לסיווג N0. מותר לקחת דגימה לבלוטת לימפה מדיאסטינלית בכל שיטה, אך היא אינה נדרשת. מטופלים עם בלוטות לימפה הילאריות או מדיאסטינליות בגודל > 1 ס""מ ב-CT או עם סימון חריג ב-PET (לרבות סימון חשוד שאינו מספיק לאבחנה) עדיין יכולים להתאים למחקר, אם ביופסיות רקמה מכוונות מכל האזורים החריגים שהתגלו הן שליליות לסרטן.

משקל

 • משקל הגוף >30 ק""ג

קריטריונים עיקריים לאי הכללה:

בעיות רפואיות

 • היסטולוגיה מעורבת של תאים קטנים ותאים שאינם קטנים
 • עבר השתלת איבר אלוגנאית
 • הפרעה אוטואימונית או דלקתית פעילה או קודמת שתועדה (לרבות מחלת מעיים דלקתית [לדוגמה דלקת מעיים או מחלת קרוהן], דלקת סעיף [להוציא דיברטיקולוזיס], זאבת אדמנתית מערכתית, תסמונת סרקואידוזיס, מחלת וגנר [גרנולומטוזיס עם פוליאנגאיטיס, מחלת גרייבס, דלקת מפרקים שגרונית, דלקת בבלוטת יותרת המוח, דלקת ענבייה וכד']). להלן כמה יוצאים מן הכלל, לקריטריון זה:
  • מטופלים עם ויטיליגו או נשירת שיער
  • מטופלים עם תת פעילות של בלוטת התריס (לדוגמה בעקבות מחלת השימוטו) שמצבם יציב כתוצאה מטיפול הורמונלי תחליפי
  • כל מחלת עור כרונית שאינה מצריכה טיפול מערכתי
  • מטופלים ללא מחלה פעילה בחמש השנים האחרונות יכולים להיכלל במחקר, אך רק אחרי התייעצות עם רופא המחקר
  • מטופלים עם מחלת צליאק המאוזנת בדיאטה בלבד.
 • מחלה נלווית שאינה מאוזנת בטיפול תרופתי, לרבות בין השאר, זיהום מתמשך או פעיל, אי-ספיקת לב גדשתית סימפטומטית (בדרגה III או IV לפי NYHA), לחץ דם גבוה שאינו מאוזן בטיפול תרופתי, תעוקת חזה לא יציבה, הפרעת קצב לב שאינה מאוזנת בטיפול, מחלת ריאות אינטרסטיציאלית פעילה, מחלות כרוניות קשות במערכת העיכול הגורמות לשלשול, או מחלה פסיכיאטרית, מצבים חברתיים, אשר יגבילו את ההיענות לדרישות המחקר, יגדילו משמעותית את הסיכון לאירועים חריגים או יפגעו ביכולתו של המטופל לתת הסכמה מדעת בכתב
 • היסטוריה של מחלה ממאירה עיקרית אחרת מלבד:
  • מחלה ממאירה ראשונית אחרת, להוציא מחלה ממאירה שטופלה במטרה לרפאה, ללא מחלה פעילה ידועה ≥ חמש שנים לפני קבלת המנה הראשונה של מוצר המחקר ועם סיכון נמוך להישנות
  • סרטן עור שאינו מלנומה אשר טופל בהצלחה או מלנומת נמש ממאירה בלי ראיות למחלה.
  • סרטן שלא יצא מגבולות הרקמה (in situ) אשר טופל כראוי ללא עדויות למחלה
  • מטופלים שהיה להם בעבר NSCLC מטאכרוני (עם גרורות שהופיעו יותר משלושה חודשים אחרי האבחנה) וטופלו רק בניתוח במטרה לרפא > שנה אחת לפני השיבוץ באקראי מתאימים למחקר.
  • מטופלים שהיה להם בעבר NSCLC שטופל בכימותרפיה ו/או בקרינה אינם מתאימים.
 • היסטוריה של כשל חיסוני ראשוני פעיל
 • זיהום פעיל, לרבות שחפת (בדיקה רפואית הכוללת היסטוריה רפואית, בדיקה גופנית וממצאים מבדיקות רדיולוגיה ובדיקות שחפת כמקובל באותו מקום), הפטיטיס B (תוצאה חיובית ידועה בבדיקת אנטיגן פני השטח של הפטיטיס HbsAg] B]), הפטיטיס C או נגיף האיידס (חיובי לנוגדנים נגד נגיף האיידס HIV-1/2). מטופלים אשר סבלו בעבר מזיהום בנגיף הפטיטיס ‏ (HBV) Bאו מזיהום HBV שנפתר (המוגדר כנוכחות נוגדנים נגד אנטיגן הליבה של הפטיטיס ‏ [antiHBc] Bוכהיעדר HBsAg) מתאימים למחקר. מטופלים החיוביים לנוגדנים נגד הנגיף הפטיטיס (HCV) Cמתאימים למחקר רק אם תוצאות ה-PCR שליליות ל-RNA של HCV.
 • היסטוריה של דלקת ריאות לא זיהומית (pneumonitis) המצריכה טיפול בסטרואידים, או מטופלים עם דלקת ריאות לא זיהומית (pneumonitis) בדרגה ≥2
 • כל רעילות בדרגה ≥2 לפי הקריטריונים CTCAE של מכון הסרטן הלאומי בארצות הברית (NCI) שנבעה מ-SBRT וטרם חלפה, להוציא את ערכי המעבדה המוגדרים בקריטריונים להכללה
 • מטופלים הסובלים מתופעות רעילות בלתי הפיכות, שאינן צפויות להחמיר בתגובה לטיפול במוצר המחקר רשאים להצטרף אל המחקר רק אחרי התייעצות עם רופא המחקר.
 • אלרגיה או רגישות יתר ידועות לאחת מתרופות המחקר או לכל אחד מהמרכיבים הלא פעילים של תרופת המחקר

טיפולים קודמים/נלווים

 • חשיפה קודמת לטיפול חיסוני, לרבות בין השאר, נוגדנים אחרים נגד CTLA-4, נגד PD-1, נגד PD-L1 ונגד programmed cell death ligand 2, להוציא חיסונים נגד סרטן.
 • כל טיפול בו זמני בכימותרפיה, במוצר מחקר, בתרופה ביולוגית או בטיפול הורמונלי לצורך טיפול בסרטן. שימוש בו זמני בטיפול הורמונלי לטיפול במחלות שאינן קשורות לסרטן (לדוגמה טיפול הורמונלי תחליפי) הוא מותר.
 • קבלה של חיסון בתרכיב חי מוחלש ב-30 הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של מוצר המחקר. הערה: על המטופלים, אם גויסו למחקר, להימנע מקבלת חיסון בתרכיבים חיים בזמן הטיפול במוצר המחקר ולמשך 30 ימים אחרי קבלת המנה האחרונה של מוצר המחקר.
 • הליך כירורגי רציני (להגדרת החוקר) ב-28 הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של מוצר המחקר.
 • משתמש כיום או השתמש בעבר בתרופה מדכאת חיסון, ב-14 הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של מוצר המחקר. להלן מספר יוצאים מן הכלל, לקריטריון זה:
  • סטרואידים הניתנים דרך האף, בשאיפה או בטיפול מקומי או הזרקות מקומיות של סטרואידים (לדוגמה הזרקה לתוך מפרק)
  • טיפול מערכתי בקורטיקוסטרואידים במנות פיזיולוגיות שאינן עולות על 10 מ""ג/יום פרדניזון או מנה שוות ערך של קורטיקוסטרואיד אחר
  • סטרואידים כטיפול מקדים לתגובות רגישות יתר (לדוגמה טיפול מקדים לפני סריקת CT)

ניסיון במחקרים קליניים קודמים/מקבילים

 • השתתפות במחקר קליני אחר עם מוצר מחקר שניתן בארבעת השבועות האחרונים
 • שיבוץ קודם לקבלת מוצר מחקר במחקר הנוכחי
 • משתתף כיום במחקר קליני אחר אלא אם כן זהו מחקר קליני תצפיתי (לא התערבותי) או אם הוא נמצא בתקופת המעקב של מחקר התערבותי
 • שיבוץ באקראי או טיפול קודם במסגרת מחקר קליני קודם על דורבאלומאב, בלי קשר לקבוצת הטיפול שאליה המטופל שובץ
 • מעורבות בתכנון המחקר ו/או בעריכתו (חל הן על עובדות AstraZeneca והן על צוות מרכז המחקר)

קריטריונים נוספים לאי הכללה

 • מטופלות הרות או מיניקות או מטופלים או מטופלות פוריים שאינם מוכנים להשתמש באמצעי מניעה יעילים החל בסינון וכלה ב-90 ימים אחרי קבלת המנה האחרונה של מונותרפיה בדורבאלומאב.
 • המטופל אינו מתאים להשתתפות במחקר לפי שיקול דעתו של החוקר, אם לא סביר שהמטופל ייענה להליכי המחקר, להגבלות שלו ולדרישותיו.

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע למחקר

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר

פרטים אישיים:


מין:

  

האם את/ה מקבל/ת טיפול למחלה?

  

האם קיימת אבחנה למחלה?

  

עבור מי הפניה?

  
דילוג לתוכן