מחקר שלב 3, אקראי, רב-מרכזי, כפול-סמיות, בביקורת פלצבו, לקביעת היעילות של דורבאלומאב (durvalumab) אדג'ובנטי בשילוב עם כימותרפיה מבוססת פלטינום בסרטן ריאות מסוג תאים לא קטנים (NSCLC) בשלב III-II שנכרת בשלמותו (MeRmaiD-1)

שם חוקר ראשי:

פרופ' חובב נחושתן

יזם המחקר:

AstraZeneca AB

מספר פרוטוקול:

D910LC00001

קריטריונים עיקריים להכללה:

קריטריונים והליכים שיחלו בחתימה על "טופס הסכמה מדעת 1"

 • החתימה וציון התאריך על ""טופס הסכמה מדעת 1"" חייבים להיעשות לפני שיבוצעו הליכי מחקר כלשהי ולפני הכריתה הכירורגית המתוכננת של ה-NSCLC הראשוני, למעט כמצוין להלן. הסכמה זו תכסה את ההליכים, נטילת הדגימות והניתוחים הספציפיים למחקר המפורטים בטבלה 1.
  • יוצא מן הכלל: יאושר למטופלים לחתום על ""טופס הסכמה מדעת 1"" לאחר הניתוח. במקרה זה, חובה לאסוף בהקדם האפשרי דגימת דם מלא מלאחר הניתוח ורקמת גידול שנכרתה, לשם פיתוח הפאנל המותאם אישית. דגימת הפלסמה לקביעת סטטוס ה-MRD עדיין חייבת להיאסף בין שבועות 3 ל-4 לאחר הניתוח, גם אם יהיה עיכוב ביצירת הפאנל המותאם אישית לאיתור MRD. רק מטופלים שיזוהו כחיוביים ל-MRD על סמך דגימת הפלסמה מלאחר הניתוח יוכלו לעבור הקצאה אקראית במחקר, בתנאי שיעמדו בכל הקריטריונים להכללה ובאף אחד מהקריטריונים לאי-הכללה.
  • חובה כי מהמטופלים שישובצו אקראית לעוקבת MRD- נאספה דגימת פלסמה לפני הניתוח והם לא יתאימו למחקר אם הם חתמו על ""טופס הסכמה מדעת 1"" לאחר הניתוח. המטופלים לא יוצאו מההקצאה האקראית על סמך תוצאות הדגימה שמלפני הניתוח. נא ראו קריטריון הכללה 7 (להלן).
  • 2 גיל 18 ומעלה במועד הסינון. 3. מין גברים ו/או נשים.

סוג המטופל ומאפייני המחלה

 • בעלי אבחנה של NSCLC מאומת היסטולוגית (סיווג WHO 2015), עם מחלה שניתן לכרות כירורגית (שלב III-II) (על פי ה-IASLC Staging Manual in Thoracic Oncology, גרסה 8.0).
 • מטופלים נבחרים עם שלב IIIB (כלומר, T3N2 או T4N2) יתאימו, בתנאי שהדירוג הועלה ל- T3N2או ל-T4N2 על סמך פתולוגיה מאומתת. המטופלים שדרגת מחלתם נקבעה כ- T3N2או כ-T4N2 לפני הניתוח אינם מתאימים.

הקריטריונים הבאים חייבים להתקיים לפני הניתוח או במועד הניתוח:

 • חובה כי בוצעה סריקת CT/MRI עם חומר ניגוד של החזה והבטן (כולל הכבד ובלוטות האדרנל) לשם תכנון הניתוח לפני הניתוח. מומלץ שהמטופלים יעברו סריקה משולבת של FDG-PET (טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים עם 18F-Fluoro-deoxyglucose) ו-CT, על מנת לשלול גרורות ניתנות לאיתור מחוץ לבית החזה ומחוץ לגולגולת וכדי להעריך מעורבות פוטנציאלית של קשריות לימפה מדיאסטינליות לפני הניתוח. אם רק סריקת CT זמינה, או אם FDG-PET מגלה מעורבות של קשריות לימפה מדיאסטינליות חשודות, מומלץ לבצע דירוג מדיאסטינלי לפני הניתוח בהתאם לאלגוריתם של הנחיות האיגוד האירופי של מנתחי לב-חזה [European Society of Thoracic Surgeons] (אלגוריתם שיש לפעול לפיו לדירוג מדיאסטינלי ראשוני אם רק סריקת CT לפני הניתוח זמינה [De Leyn et al 2007], אלגוריתם שיש לפעול לפיו לדירוג מדיאסטינלי ראשוני כאשר סריקת PET-CT זמינה [De Leyn et al 2014]). לשם דירוג מלא של הגידול נדרשת סריקת MRI של המוח (מועדפת) או CT מוח עם חומר ניגוד תוך-ורידי. יש לבצע את בדיקות הדימות במהלך 6 השבועות שלפני הניתוח.
 • כריתה מלאה של ה-NSCLC הראשוני היא חובה. חובה כי הגידול הראשוני ייקבע ככזה שנכרת על פי הערכה רב-תחומית, שחייבת לכלול מנתח לב-חזה מורשה או שעבר הכשרה בהתאם לסטנדרטים המקומיים, המבצע ניתוחי סרטן ריאות כחלק ניכר מעבודתו. הכריתה הכירורגית של ה-NSCLC הראשוני יכולה להיעשות באמצעות פתיחת בית החזה או באמצעות ניתוח חזה בסיוע וידאו (VATS) וניתן להשיג את הכריתה באמצעות כריתת סגמנט, כריתת אונה, כריתת שרוול, כריתת שתי אונות או כריתת ריאה. מטופלים העוברים כריתת יתד (wedge resection) אינם מתאימים למחקר זה.
 • עדיף לבצע איסוף דגימת פלסמה מלפני הניתוח לצורך הערכת MRD מכל המטופלים, אך איסוף זה הוא חובה בכל מטופל ששלילי ל-MRD על מנת שיעבור הקצאה אקראית.

הקריטריונים הבאים חייבים להתקיים לאחר הניתוח או לפני החתימה על ""טופס הסכמה מדעת 2"":

 • אימות של רקמת גידול שנכרתה מתאימה ודגימת דם מלאה לצורך WES של הגידול ושל DNA של תאי הנבט, בהתאמה, ויצירת פאנל מותאם אישית המאושר על ידי היזם לצורך קביעת MRD. דגימות רקמת הגידול והדם המלא חייבות להימסר למעבדה המאבחנת לשם פיתוח הפאנל המותאם אישית בהקדם האפשרי לאחר האימות הפתולוגי. ריצוף תאי הנבט בדם המלא הוא חובה.
 • סטטוס MRD (+/-) מבוסס, על סמך תבחין מותאם אישית המאושר על ידי היזם, הנערך על דגימת פלסמה הנאספת בין שבועות 3 ו-4 לאחר הניתוח.
 • סטטוס PD-L1 ידוע של הגידול, הנקבע על ידי שירות בדיקה במעבדת סימוכין מרכזית, המשתמש בתבחין האימונוהיסטוכימי (IHC) המתוקף Ventana SP263 PD-L1, לפני ההקצאה האקראית. מטופלים עם סטטוס PD-L1 שאינו ידוע אינם מתאימים למחקר.
 • סריקת CT של החזה והבטן מלאחר הניתוח (כולל הכבד ובלוטות האדרנל), שבוצעה במהלך 28 הימים שלפני ההקצאה האקראית. אם ישנה התוויה קלינית, יש לבצע סריקות נוספות (כגון MRI של המוח [מועדפת] או CT מוח עם חומר ניגוד תוך-ורידי) על מנת לאשר שאין עדות לגרורות.

קריטריונים והליכים שיחלו בחתימה על ""טופס הסכמה מדעת 2"" (ועל הסכמה גנטית אופציונלית)

 • החתימה וציון התאריך על ""טופס הסכמה מדעת 2"" חייבים להיעשות לאחר שסטטוס ה-MRD ייקבע; במהלך 12 השבועות (± 7 ימים) שלאחר הניתוח; ולפני התחלתם של הליכים, נטילת דגימות וניתוחים כלשהם שספציפיים למחקר המפורטים ב""לוחות הזמנים של הפעילויות"" בטבלה 2 ובטבלה 3.
 • סטטוס תפקודי של 0 או 1 לפי ה-WHO/הקבוצה המזרחית לשיתוף פעולה באונקולוגיה (ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group).
 • חובה כי ישנו ריפוי מלא של הפצע לאחר הניתוח לפני ההקצאה האקראית; חובה כי המטופלים החלימו מכל השפעה רעילה חריפה והפיכה של טיפולים קודמים (למעט התקרחות), שעלולה באופן פוטנציאלי להשפיע לרעה על המשך המתן של דורבאלומאב/פלצבו או כימותרפיה, בהתאם לשיקול דעתו של החוקר.
 • התאמה לסבול 4 מחזורים של כימותרפיה אדג'ובנטית מבוססת פלטינום
 • תפקוד הולם של האיברים ושל מח העצם, כמוגדר להלן:
  • המוגלובין של 9.0 גרם/דצ""ל לפחות
  • ספירת נויטרופילים מוחלטת של 109/ליטר x 1.5 לפחות
  • ספירת טסיות של 109/ליטר x 100 לפחות
  • בילירובין בסרום של פי 1.5 גבול הנורמה העליון (ULN, upper limit of normal) לכל היותר. הדבר אינו חל על מטופלים עם תסמונת גילברט מאומתת, שיאושרו על פי ייעוץ עם הרופא שלהם.
  • ALT ו-AST של פי 2.5 גבול הנורמה העליון לכל היותר.
  • פינוי קריאטינין נמדד של 40 מ""ל לדקה לפחות או פינוי קריאטינין מחושב של מעל 40 לדקה, כפי שנקבע באמצעות נוסחת קוקרופט-גולט (תוך שימוש במשקל הגוף בפועל)
 • משקל גוף של 30 ק""ג לפחות

קריטריונים עיקריים לאי הכללה:

הערכות אבחנתיות

 • דימות מלאחר הניתוח המציג עדויות חד-משמעויות על הישנות המחלה או הישנות של המחלה המוכחת על ידי ביופסיית רקמה. במקרה של לימפאדנופתיה בדימות שעשויה להוביל לאי-הכללה, יש להשיג אימות היסטו-פתולוגי של גרורות בקשריות לימפה לפני הוצאת המטופל מהמחקר. אם אין אפשרות טכנית לקבל אימות פתולוגי של גרורות בקשריות לימפה ונקבע כי המראה בדימות הוא חד-משמעי להישנות, המטופל יוצא מהמחקר.
 • קיומן של מוטציות ב-EGFR ו/או טרנסלוקציות ב-ALK, על פי הערכה של ביופסיה של הגידול שנלקחה לפני הניתוח (מועדף) או של רקמת גידול שנכרתה (אם ביופסיה אינה זמינה). אם אין ביופסיה זמינה מלפני הניתוח, תבוצע בדיקה בהקדם האפשרי לאחר הניתוח על רקמת הגידול שנכרתה, בעת שהפאנל המותאם אישית נמצא בפיתוח; המטפלים עדיין יורשו להמשיך בהליכי המחקר בעת שהבדיקה בעיצומה, אך הם יוצאו מההקצאה האקראית אם תוצאות בדיקת רקמת הגידול שלהם שנכרתה יהיו חיוביות למוטציות ב-EGFR ו/או לטרנסלוקציות ב-ALK. חובה לבצע את הבדיקה באמצעות בדיקה מתוקפת היטב, המאושרת על ידי רשויות התקינה המקומיות. ניתן לבדוק את EGFR/ALK באופן מרכזי, אם בדיקה מקומית אינה זמינה.
 • היסטולוגיה מעורבת של סרטן ריאות מסוג תאים קטנים ולא קטנים.
 • צורך בכריתה מחדש, או אם נקבע שישנו NSCLC שלא ניתן לכרות כירורגית, על ידי הערכה רב-תחומית, שחייבת לכלול מנתח לב-חזה מורשה או שעבר הכשרה בהתאם לסטנדרטים המקומיים, המבצע ניתוחי סרטן ריאות כחלק ניכר מעבודתו.
 • מטופלים המועמדים לעבור רק כריתות יתד.

בעיות רפואיות

 • היסטוריה של השתלה אלוגנאית של איבר או של מח עצם.
 • עירוי דם מלא ללא הפחתה של לויקוציטים במהלך 120 הימים שלפני איסוף הדגימה הגנטית.
 • הפרעות אוטואימוניות או דלקתיות מתועדות פעילות או קודמות (כולל מחלת מעיים דלקתית [למשל, דלקת המעי הגס או מחלת קרוהן], דיברטיקוליטיס [למעט דיברטיקולוזיס], זאבת אדמנתית מערכתית, תסמונת סרקואידוזיס או תסמונת וגנר [גרנולומטוזיס עם פוליאנגיטיס, מחלת גרייבס, דלקת מפרקים שגרונית, היפופיזיטיס, אוביאיטיס וכו']). הבאים הם חריגים לקריטריון זה:
  • מטופלים עם ויטיליגו או התקרחות (אלופציה)
  • מטופלים עם תת פעילות של בלוטת התריס (למשל, לאחר תסמונת השימוטו) שיציבים עם טיפול הורמונלי חליפי
  • כל בעיה עורית כרונית שאינה מצריכה טיפול מערכתי
  • ניתן לכלול מטופלים ללא מחלה פעילה במהלך 5 השנים האחרונות, אך רק לאחר התייעצות עם רופא המחקר
  • מטופלים עם מחלת צליאק המאוזנת באמצעות תזונה בלבד
 • מחלה בו-זמנית שאינה מאוזנת, כולל, בין היתר, זיהום מתמשך או פעיל, אי-ספיקת לב גדשתית סימפטומטית, יתר לחץ דם לא מאוזן, תעוקת חזה בלתי-יציבה, הפרעות בקצב הלב שאינן מאוזנות, מחלת ריאות בין-רקמתית פעילה, בעיות כרוניות חמורות במערכת העיכול, המלוות בשלשולים, או מחלה פסיכיאטרית/מצבים סוציאליים שעשויים להגביל את ההיענות לדרישות המחקר, להגביר באופן משמעותי את הסיכון להופעת אירועים חריגים או שפוגעים ביכולתו של המטופל לתת הסכמה מדעת כתובה.
 • היסטוריה של ממאירות ראשונית אחרת, למעט
  • ממאירות שטופלה עם כוונת ריפוי וללא מחלה פעילה ידועה מזה 5 שנים ומעלה לפני המנה הראשונה של המוצר הניסיוני ועם סיכון פוטנציאלי נמוך להישנות
  • סרטן עור שאינו מלנומה או לנטיגו מליגנה שטופלו כראוי, ללא עדות למחלה
  • קרצינומה ממוקמת (in situ) שטופלה כראוי, ללא עדות למחלה
 • היסטוריה של חסר חיסוני ראשוני פעיל
 • זיהום פעיל, כולל שחפת (הערכה קלינית הכוללת היסטוריה קלינית, בדיקה גופנית וממצאים רדיוגרפיים, ובדיקת שחפת התואמת לפקרטיקה המקומית), הפטיטיס B (HBV, תוצאה חיובית ידועה בבדיקה לאיתור אנטיגן השטח של HBV [HBsAg], הפטיטיס C (HCV) או זיהום של נגיף הכשל החיסוני האנושי (חיובי לנוגדנים נגד HIV 1/2). מטופלים עם זיהום HBV בעבר או שנפתר (מוגדר כנוכחות נוגדן נגד אנטיגן הליבה של הפטיטיס B [anti-HBc] והיעדר HBsAg) מתאימים. מטופלים עם תוצאה חיובית בבדיקה לאיתור נוגדן נגד HCV מתאימים רק אם תגובת שרשרת של פולימראז יוצאת שלילית ל-HCV RNA.
 • אלרגיה או רגישות יתר ידועה למוצר ניסיוני כלשהו מהמוצרים הניסיוניים או לרכיב בלתי-פעיל כלשהו מהרכיבים הבלתי-פעילים של המוצר הניסיוני.
 • כל התוויית נגד רפואית לטיפול בכימותרפיה כפולה מבוססת פלטינום, בהתאם לרשום בתווית המקומית.

טיפול קודם/נלווה

 • קבלת טיפול אדג'ובנטי קודם כלשהו ל-NSCLC או חשיפה קודמת כלשהי לדורבאלומאב.
 • כל טיפול מקביל בכימותרפי, במוצר ניסיוני, ביולוגי או הורמונלי לטיפול בסרטן. שימוש מקביל בטיפול הורמונלי לבעיות רפואיות שאינן קשורות לסרטן (למשל, טיפול הורמונלי חליפי) הוא קביל.
 • טיפול רדיותרפי ליותר מ-30% ממח העצם או עם שדה קרינה רחב, במהלך 4 השבועות שלפני המנה הראשונה של המוצר הניסיוני.
 • קבלת חיסון חי מוחלש במהלך 30 הימים שלפני המנה הראשונה של המוצר הניסיוני. הערה: למטופלים מגויסים אסור לקבל חיסון חי במהלך קבלת המוצר הניסיוני ועד 30 יום לאחר המנה האחרונה של המוצר הניסיוני.
 • הליך כירורגי גדול (על פי הגדרת החוקר) במהלך 28 הימים שלפני המנה הראשונה של המוצר התרופתי.
 • שימוש בהווה או בעבר בתרופה המדכאת את מערכת החיסון במהלך 14 הימים שלפני המנה הראשונה של דורבאלומאב/פלצבו. הבאים הם חריגים לקריטריון זה:
  • סטרואידים במתן תוך-אפי, בשאיפה או מקומיים, או זריקות סטרואידים מקומיות (למשל, זריקה תוך-מפרקית)
  • קורטיקוסטרואידים מערכתיים במינונים פיזיולוגיים שאינם עולים על 10 מ""ג ביום של פרדניזון או שקול לכךסטרואידים כתרופה מקדימה לתגובות רגישות יתר (למשל, תרופות מקדימות לסריקת CT)

ניסיון קודם/נלווה במחקר רפואי

 • השתתפות במחקר רפואי אחר עם מוצר ניסיוני שניתן מאז השלמת הניתוח.
 • הקצאה קודמת למוצר התרופתי במחקר הנוכחי.
 • השתתפות מקבילה במחקר רפואי אחר, אלא אם הוא מחקר רפואי תצפיתי (לא התערבותי), או במהלך תקופת המעקב של מחקר התערבותי.
 • הקצאה אקראית קודמת או טיפול במחקר רפואי קודם על דורבאלומאב, ללא קשר לקבוצת הטיפול שאליה המטופל שובץ.

קריטריונים אחרים לאי-הכללה

 • מטופלות הרות או מניקות, או מטופלים או מטופלות שיכולים להביא ילדים לעולם, שאינם מוכנים להשתמש באמצעי יעיל למניעת היריון החל מהסינון עד 90 יום לאחר המנה האחרונה של דורבאלומאב/פלצבו
 • על פי שיקול דעתו של החוקר, אסור למטופל להשתתף במחקר אם לא סביר שהמטופל יציית להליכי המחקר, למגבלותיו ולדרישותיו.

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע למחקר

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר

פרטים אישיים:


מין:

  

האם את/ה מקבל/ת טיפול למחלה?

  

האם קיימת אבחנה למחלה?

  

עבור מי הפניה?

  
דילוג לתוכן