"מחקר שלב III אקראי, כפול סמיות על השימוש בפמברוליזומאב לעומת פלצבו, הניתנים בשילוב עם טיפול נאו-אדג'ובנטי בכימותרפיה וטיפול אדג'ובנטי אנדוקריני, לטיפול בסרטן שד בסיכון גבוה ובשלב מוקדם, החיובי לקולטן לאסטרוגן ושלילי לקולטן לגורם גדילה אפידרמלי אנושי 2 – (ER+/HER2-). (KEYNOTE-756)"

שם חוקר ראשי:

פרופ' תמר פרץ

יזם המחקר:

Merck Sharp & Dohme Corp(MSD)

מספר פרוטוקול:

MK3475-756

קריטריונים עיקריים להכללה:

המשתתפים יתאימו להכללה במחקר רק אם הם עונים על כל הקריטריונים הבאים:

סוג המשתתף ומאפייני המחלה

 • למשתתף יש סרטן שד מסוג אדנוקרצינומה שמקורה בצינורות החלב, פולשני מקומי, שאומת בידי פתולוג מקומי, ומסווג כ-T1c-T2 (גודל הגידול ≥ 2 ס""מ), ושלב מחלה קליני בבלוטות הלימפה (cN) cN1-cN2 או T3-T4, cN0-cN2.
  הערה: גידולים רב מוקדיים, המוגדרים כגידולים עם שני מוקדי סרטן או יותר באותו רביע, הם מותרים; על אחד מהגידולים לפחות להיות בגודל ≥ 2 ס""מ. יש לאמת את הסטטוס ER+/HER2– לכל מוקד של המחלה.
  הערה: סרטן שד דלקתי הוא מותר.
  הערה: לכל היותר 20% מכלל אוכלוסיית המחקר יהיו משתתפים ללא מעורבות של בלוטות הלימפה.
 • למשתתף אימות מרכזי לסרטן שד ER+/HER2– דרגה 3 או דרגה 2 עם Ki67 ≥ 30% שמקורו בצינוריות החלב, בהתאם להנחיות האחרונות של American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists
 • נותן חומר מביופסיית מחט עבה חדשה או מהזמן האחרון, הכולל מספר דגימות (cores) שנלקחו מהגידול/ים הראשוני/ים בשד לקביעה מרכזית של סטטוס HR (ER וקולטן פרוגסטרון), HER2 ו-PD-L1.
  הערה: על המעבדה המרכזית לוודא שדוגמת הביופסיה מתאימה לביצועה הבדיקות שפורטו. ייתכן שתידרש הגשה של דוגמת גידול נוספת, אם לא סופקה רקמת גידול מתאימה בפעם הראשונה.
  הערה: השימוש בדגימות רקמת גידול מקובעות בפורמלין ומושקעות בפרפין (FFPE) או בחתכים שנלקחו יותר מ-60 ימים לפני תאריך החתימה על ההסכמה מדעת מותנה באישור היזם.
  נתונים דמוגרפיים
 • גבר או אישה בגיל ≥ 18 ביום החתימה על ההסכמה מדעת.
 • בעל רמת תפקוד 0 או 1 לפי הסיווג של Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) לפי בדיקה בעשרת הימים שלפני תחילת טיפול המחקר
 • משתתפים גברים:
  על משתתפים גברים להסכים להשתמש באמצעי מניעה כמפורט בנספח 3 של פרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ולמשך לפחות 12 חודשים (למשתתפים שקיבלו ציקלופוספאמיד) או שישה חודשים (למשתתפים שלא קיבלו ציקלופוספאמיד) אחרי קבלת המנה האחרונה של טיפול המחקר, ועליהם להימנע מתרומת זרע באותה תקופה
 • משתתפות נשים:  משתתפת תתאים להשתתפות במחקר אם היא אינה הרה (ראה נספח 3), אינה מיניקה, ואם מתקיים לפחות אחד מהתנאים הבאים: א.) אינה אישה בעלת פוטנציאל להרות כמוגדר בנספח 3
  או  ב.) אישה בעלת פוטנציאל להרות המסכימה להשתמש באמצעי מניעה לפי ההנחיות שבנספח 3 של פרוטוקול זה במהלך תקופת הטיפול ולמשך לפחות 12 חודשים (למשתתפים שקיבלו ציקלופוספאמיד) או שישה חודשים (למשתתפים שלא קיבלו ציקלופוספאמיד) אחרי קבלת המנה האחרונה של טיפול המחקר בפמברוליזומאב או בפלצבו.
 • הסכמה מדעת
 •  המשתתף (או נציגו החוקי המוסמך, לפי העניין) נותן הסכמה מדעת בכתב להשתתפות במחקר. המשתתף רשאי גם לתת את הסכמתו למחקר ביו-רפואי עתידי. יחד עם זאת, המשתתף רשאי להשתתף במחקר הראשי מבלי להשתתף במחקר הביו-רפואי העתידי.
 • בעל תפקוד מתאים של האיברים כמפורט בטבלה 2; יש לבצע את כל בדיקות המעבדה לסינון בעשרת הימים שלפני תחילת טיפול המחקר.

קריטריונים עיקריים לאי הכללה:

משתתפים העונים על קריטריון כלשהו מהקריטריונים הבאים לא ייכללו במחקר זה:

 • סבל בעבר מדלקת ריאות לא זיהומית (pneumonitis) שהצריכה טיפול בסטרואידים או סובל מדלקת ריאות (pneumonitis) כיום.
 • סובל מסרטן השד שמקורו בבלוטות החלב.
 •  סובל מסרטן שד פולשני דו צדדי.
 •  סובל מסרטן שד גרורתי (שלב IV).
 •  סובל מסרטן שד רב מרכזי (נוכחות של יותר מגידול אחד ברביעים שונים של השד).
 •  יש לו את אחד מהדירוגים הקליניים הבאים של בלוטות הלימפה לפי הקריטריונים הנוכחיים של AJCC לדירוג סרטן השד לפי בדיקה רדיולוגית או קלינית: cN3, cN3a, cN3b או cN3c.
 •  סובל מסרטן שד ER– החיובי לקולטן לפרוגסטרון.
 • משתתפים שעברו ביופסיית כריתה של הגידול הראשוני ו/או דל בלוטות הלימפה של בית השחי או שעברו ביופסיה של בלוטת הלימפה המנקזת את האזור הנגוע לפני טיפול המחקר.
 • סובל ממחלה ממארת פולשנית ידועה נוספת שהתקדמה או הצריכה טיפול פעיל בחמש השנים האחרונות. הערה: משתתפים עם סרטן עור של תאי בסיס, סרטן עור של תאי קשקש, סרטן שד שמקורו בצינוריות החלב ולא יצא מגבולות הרקמה (in situ) או סרטן in situ בצוואר הרחם, אשר עברו טיפול שעשוי לרפא אותו רשאים להיכלל במחקר.
 • בעל אבחנה של כשל חיסוני או מקבל טיפול מערכתי כרוני בסטרואידים (מינונים העולים על 10 מ""ג ליום פרדניזון או מנה שוות ערך) או כל צורה אחרת של טיפול המדכא את מערכת החיסון במהלך שבעה הימים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.
 • בעל מחלה אוטואימונית פעילה שהצריכה טיפול מערכתי במהלך השנתיים האחרונות (כלומר, תוך שימוש בתרופות המשנות את מהלך המחלה, קורטיקוסטרואידים או תרופות המדכאות את פעילות מערכת החיסון).
  הערה: טיפול תחליפי (לדוגמה תירוקסין, אינסולין, או טיפול תחליפי בקורטיקוסטרואיד פיסיולוגי לטיפול באי ספיקה של בלוטת יותרת הכליה או בלוטת יותרת המוח, וכד') אינו נחשב לסוג של טיפול מערכתי.
 • היסטוריה ידועה של שחפת פעילה (Bacillus tuberculosis).
 • סובל מזיהום פעיל המצריך טיפול מערכתי.
 • בעל היסטוריה או ראיות לכל בעיה רפואית (לדוגמה אנמיה או תרומבוציטופניה עם תלות בעירויים), טיפול או חריגה בתוצאות בדיקות המעבדה שהן התוויות נגד מפורשות לפי העלון לרופא המקומי המאושר, והעלולות לפגוע ביכולת לפענח את תוצאות הניסוי, להפריע להשתתפות המשתתף בניסוי לכל אורכו או לגרום לכך שהשתתפותו של המשתתף לא תהיה לטובתו, לדעת החוקר המטפל.
 • סובל מהפרעה פסיכיאטרית ידועה או מהתמכרות שיפריעו לשיתוף הפעולה עם דרישות הניסוי.
 • בעל מקטע פליטה של חדר שמאל (LVEF) בשיעור < 50% או מתחת לגבול הנורמה של המוסד הרפואי, לפי בדיקת אקוקרדיוגרם (אקו-לב) או סריקת multigated acquisition (MUGA) שבוצעה בעת הסינון.
 • מחלת לב משמעותית אחרת, כגון:
  • היסטוריה של אוטם שריר הלב, תסמונת כלילית חריפה או אנגיופלסטיקה/תומכן/מעקף בעורק כלילי בששת החודשים האחרונים;
  • אי ספיקת לב גדשתית (CHF) בדרגה II-IV לפי איגוד הלב של ניו יורק (NYHA) או סבל בעבר מ-CHF בדרגה III או IV לפי הקריטריונים של NYHA.
 • בעל היסטוריה ידועה של זיהום נגיף האיידס (HIV).
  הערה: בדיקת HIV אינה נדרשת, אלא אם רשויות הבריאות המקומיות מחייבות זאת. לדרישות הספציפיות למדינה מסוימת, עיין בנספח 6.
 • סבל בעבר או סובל כיום מזיהום הפטיטיס B (מוגדר כתגובה של אנטיגן פני השטח של הפטיטיס B [HBsAg]) או הפטיטיס C פעילה (מוגדר כזיהוי [איכותני] של RNA של נגיף הפטיטיס C [HCV]).
  הערה: אין צורך בבדיקת הפטיטיס B או הפטיטיס C, אלא אם היא נדרשת על ידי רשות הבריאות המקומית. לדרישות הספציפיות למדינה מסוימת, עיין בנספח 6.
 • משתתפת בעלת פוטנציאל להרות עם תוצאה חיובית בבדיקת שתן לגילוי היריון ב-72 השעות שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר (ראה נספח 3). אם אי אפשר לאמת שתוצאת בדיקת השתן שלילית, תידרש בדיקת דם. במקרים כאלה, אין לכלול את המשתתפת במחקר אם תוצאת בדיקת הסרום היא חיובית.
 • טיפולים קודמים/נלווים
 • קיבל טיפול קודם נגד סרטן השד.
 • קיבל טיפול קודם בחומר נגד PD-1 או נגד PD-L1 או נגד PD-L2 או בחומר המכוון נגד קולטן מעכב אחר של תאי T (לדוגמה CTLA-4, OX-40, CD137).
 • קיבל חיסון בתרכיב חי ב-30 הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול המחקר. חיסונים חיים כוללים בין השאר את החיסונים הבאים: חצבת, חזרת, אדמת, וריצלה/זוסטר (אבעבועות רוח), קדחת צהובה, כלבת, Bacillus Calmette–Guérin (BCG), טיפוס המעיים וחיסונים נגד שפעת הניתנים לתוך האף (לדוגמה FluMist®).
  הערה: החיסונים בהזרקה נגד שפעת עונתית כוללים בדרך כלל נגיפים מומתים והם מותרים.
 • סובל מרגישות יתר חמורה (דרגה ≥ 3) לאחד או יותר מהמרכיבים הפעילים או הלא פעילים שנעשה בהם שימוש בטיפולי המחקר.
 • ניסיון במחקרים קליניים קודמים/מקבילים
 • מגויס כיום או שהשתתף בעבר במחקר על חומר ניסיוני וקיבל טיפול מחקר או השתמש במכשיר ניסיוני בארבעת השבועות (12 חודשים לתרופה ניסיונית או למכשיר ניסיוני עם פעילות נגד סרטן) שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר.
  הערה: משתתפים אשר הצטרפו לשלב המעקב של ניסוי רשאים להשתתף כל עוד חלפו ארבעה שבועות (12 חודשים לתרופה ניסיונית או למכשיר ניסיוני עם פעילות נגד סרטן) מאז קבלת המנה האחרונה של החומר הניסיוני הקודם או מאז השימוש האחרון במכשיר הניסיוני.

 

"

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע למחקר

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר

פרטים אישיים:


מין:

  

האם את/ה מקבל/ת טיפול למחלה?

  

האם קיימת אבחנה למחלה?

  

עבור מי הפניה?

  
דילוג לתוכן