ניסוי שלב 3 רב מרכזי אקראי, גלוי תווית להשוואה ביןLOXO-292 לבין טיפול המבוסס על פלטינום וטיפול בפמטרקסד, עם או בלי פמברוליזומאב, בתור הטיפול הראשון נגד סרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים בשלב מתקדם או גרורתי, החיובי לאיחוי RET ((LIBRETTO-431

שם חוקר ראשי:

פרופ' חובב נחושתן

יזם המחקר:

Eli Lilly and Company

מספר פרוטוקול:

J2G-MC-JZJC-GN

קריטריונים עיקריים להכללה:

 • NSCLC בשלב IIIB-IIIC או בשלב IV שאומת בבדיקה היסטולוגית, אשר איננו מתאים לניתוח רדיקלי או לטיפול בקרינה (Lim et al. 2018). מבחינה היסטולוגית, על הגידול לכלול בעיקר תאים שאינם תאי קשקש. אין לאשר היסטולוגיה של תאי קשקש ו/או היסטולוגיה מעורבת של תאים קטנים/תאים שאינם קטנים.
 • איחוי של הגן RET בגידול לפי בדיקות PCR או NGS. תוצאות מבדיקה בדם לפי NGS קבילות גם הן.
  • על תוצאת איחוי הגן RET להיות ממעבדה עם הסמכת CLIA‏ ,ISO/EIC ,CAP או הסמכה אחרת דומה ולהצביע בבירור על הקיום של שינוי ב-RET. תוצאות בדיקות הדם צריכות להיות משיטות העומדות בסטנדרטים האלה וגם מאושרות על ידי חברת Lilly (לילי).
  • בכל מקרה על חברת לילי או בא כוחה לאמת את הקיום של איחוי RET בזמן הסקירה של דו""ח הפתולוגיה, לפני הגיוס למחקר.
  • בזמן השיבוץ באקראי נדרשת דגימה של רקמת גידול לא צבועה מארכיון, בכמות המספיקה לביצוע ניתוח מרכזי רטרוספקטיבי של איחוי של הגן RET/מוטציות בגן (למטרות אימות). לפרטים, ראה סעיף 8.8.1
 • בעל מחלה הניתנת למדידה בהתאם לקריטריוניםRECIST 1.1 (Eisenhauer et al. 2009) לפי הערכת החוקר. נגעי מטרה הממוקמים באזור שטופל בעבר בקרינה נחשבים ניתנים למדידה אם הם הפגינו התקדמות של המחלה, ואם מיקומם של הנגעים שטופלו בעבר בקרינה מתועד בבירור.
 • רמת תפקוד 0-2 לפי הסיווג של (ECOG) Eastern Cooperative Oncology Group (Oken et al. 1982)
 • תפקוד מתאים של האיברים כמוגדר בהמשך. יש לעמוד בערכים האלה במהלך ביקור נקודת ההתחלה וכן לפני הטיפול ביום 1 של מחזור הטיפול 1.
 • יכולת לבלוע כמוסות.
 • מניעת היריון
 • על גברים שיש להם בנות זוג בעלות פוטנציאל להרות להסכים להשתמש בשיטות יעילות במיוחד למניעת היריון (לדוגמה התקן תוך רחמי או גלולות למניעת היריון) במהלך הטיפול בתרופת המחקר ולמשך שישה חודשים אחרי קבלת המנה האחרונה של תרופת המחקר. ראה נספח 3. בנוסף, על נבדקים גברים ששובצו באקראי לזרוע ב' להשתמש בקונדומים כל עוד הם מקבלים את טיפול המחקר, ולמשך 91 ימים אחרי קבלת המנה האחרונה של פמטרקסד.
 • על נשים בעלות פוטנציאל להרות:
  • לעבור בדיקת היריון (דם או שתן, בהתאם לתקנות המקומיות) בתוצאה שלילית במהלך 24 השעות שלפני הטיפול בתרופת המחקר.
  • לא להניק במהלך הטיפול ולמשך ארבעה חודשים לפחות אחרי קבלת המנה האחרונה של תרופת המחקר.
 • הסכמה מודעת – על המשתתף או נציגו החוקי להיות מסוגל להבין את אופי ההשתתפות בניסוי, את חשיבותה ואת ההשלכות שלה, ולתת הסכמה מדעת חתומה כמתואר בנספח 1, הכוללת היענות לדרישות ולמגבלות המפורטות בטופס ההסכמה מדעת ובפרוטוקול זה.
 • בגיל מתאים למתן הסכמה מדעת בהתאם לתקנות המקומיות ולפחות בגיל 18.

קריטריונים עיקריים לאי הכללה:

בעיות רפואיות

 • יש לו שינויים אונקוגניים נוספים מתועדים הגורמים ל-NSCLC, אם ידועים: לדוגמה, מוטציות הגורמות להפעלה של EGFR ,BRAF‏ או KRAS, מוטציות באקסון 14 של MET או רמה גבוהה של עלייה במספר העותקים של MET או איחוי של הגנים ALK,‏ ROS או NTRK 1/2/3.
 • יש לו גרורות סימפטומטית במערכת העצבים המרכזית (CNS), דלקת קרום המוח כתוצאה מגרורות במוח (carcinomatous meningitis) או דחיסה לא מטופלת של חוט השדרה. כל טיפול מוחלט קודם לריפוי הגרורות ב-CNS או טיפול קודם בגלוקוקורטיקואידים נגד הגרורות חייב להסתיים לפחות שבועיים לפני תחילת השיבוץ באקראי, ועל המטופלים להיות יציבים מבחינה נוירולוגית שבועיים לפני השיבוץ באקראי.
 • יש לו מחלה קרדיווסקולרית פעילה בעלת חשיבות רפואית או אוטם שריר הלב בששת החודשים שלפני ההתחלה המתוכננת של טיפול המחקר, או הארכה של מרווח ה-QT המתוקן בהתאם לקצב הלב על פי נוסחת Fridericia (QTcF) > 470 אלפיות השנייה בבדיקת אק""ג אחת או יותר, במהלך תקופת נקודת ההתחלה.
 • סובל ממיימת או מתפליט צדרי סימפטומטיים.
 • רקע של זיהום בנגיף הכשל החיסוני האנושי ([HIV]; חיובי לנוגדנים נגד HIV 1/2). אם ההיסטוריה הרפואית, התסמינים ו/או ערכי המעבדה מצביעים על כך שייתכן שיש למטופל זיהום HIV, אז יש לבצע בדיקות מתאימות כדי לברר אם אסור לכלול את המטופל במחקר.
 • ידוע על זיהום פעיל של הפטיטיס B או C. זיהום הפטיטיס B פעיל מוגדר כתוצאה חיובית ידועה בבדיקת אנטיגן פני השטח של הפטיטיס B. זיהום הפטיטיס C פעיל מוגדר כתוצאה חיובית ידועה בבדיקת נוגדנים נגד הפטיטיס C ובתוצאה ידועה הגבוהה מגבולות הזיהוי התחתון של הבדיקה בבדיקה כמותית של חומצה ריבונוקלאית [RNA] של HCV). אם ההיסטוריה הרפואית, התסמינים ו/או ערכי המעבדה מצביעים על כך שייתכן שיש למטופל זיהום הפטיטיס B או C פעיל, אז יש לבצע בדיקות מתאימות כדי לברר אם אסור לכלול את המטופל במחקר.
 • יש לו זיהום חיידקי, נגיפי, או פטרייתי מערכתי, פעיל, שאינו מאוזן בטיפול תרופתי, או שהוא סובל ממחלה נלווית חמורה, שאינה מאוזנת למרות טיפול מיטבי (לדוגמה לחץ דם גבוה, סוכרת, דלקת סעיף פעילה קלינית, מורסה תוך בטנית, חסימת מעיים או סרטן בצפק). אין צורך בבדיקות סקר למחלות כרוניות.
 • יש לו תסמונת תת ספיגה פעילה בעל חשיבות רפואית או מחלה אחרת, העשויה להשפיע על הספיגה של תרופת המחקר במערכת העיכול.
 • מחלה ממארת אחרת להוציא סרטן עור שאינו מלנומה, סרטן לא פולשני בצוואר הרחם או מחלה ממארת שאובחנה לפני ≥ שנתיים, ואינה פעילה כיום. מטופלים המקבלים טיפול הורמונלי אדג'ובנטי נגד סרטן השד או סרטן הערמונית, ללא ראיות למחלה, מתאימים להשתתפות.

טיפולים קודמים/נלווים

 • קיבל את אחד מהבאים לפני השיבוץ באקראי:
  • טיפול מערכתי קודם (כימותרפיה או טיפול ביולוגי) נגד מחלה גרורתית. מטופלים שקיבלו טיפול אדג'ובנטי או נאו אדג'ובנטי מתאימים למחקר אם הטיפול הזה הושלם לפחות 12 חודשים לפני השיבוץ באקראי, וכל עוד הטיפול לא כלל תרופות אימונותרפיות (לרבות בין השאר תרופות נגד PD-1ו-PD-L1 ).
  • ניתוח רציני (מלבד החדרת צנתר) בשלושת השבועות שלפני ההתחלה המתוכננת של טיפול המחקר.
  • טיפול בקרינה להקלה על התסמינים בשבוע שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר, או בששת החודשים שלפני קבלת המנה הראשונה של טיפול המחקר אם ניתנה מנה גדולה מ-30 גריי לריאות.
  • כל תופעת רעילות מטיפול קודם שטרם חלפה, בדרגה גדולה מ-1 לפי הקריטריונים למינוח משותף של אירועים חריגים (CTCAE) בזמן תחילת טיפול המחקר, להוציא נשירת שיער ונוירופתיה בדרגה 2 הנובעת מטיפול קודם.
 • מקבלים תרופה נלווית הידועה כגורמת להארכה של מרווח ה-QTc (לדוגמה, ראה נספח 5).
 • זקוקים לשימוש נלווה במעכבים או במשרנים חזקים של ציטוכרום P450 (CYP)3A4
 • אינם מסוגלים להפסיק את השימוש במעכבי משאבות מימן (PPI), אם שובצו באקראי לזרוע א'.
 • זקוקים לטיפול כרוני בסטרואידים. שימוש לא רציף בסטרואידים הנלקחים בשאיפה לשם טיפול באסתמה והזרקות סטרואידים מקומיות הם מותרים. יחד עם זאת, אין לתת טיפול מדכא חיסון בשבוע שלפני קבלת המנה הראשונה של תרופת המחקר.
 • קיבלו חיסון בתרכיב חי ב-30 הימים שלפני המנה הראשונה של טיפול הניסוי. חיסוני שפעת עונתית שאינם מכילים נגיף חי מותרים.
 • אינם מסוגלים לעצור את הטיפול בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים (NSAIDs) למשך היומיים לפני (או חמשת הימים לתרופות NSAID ארוכות טווח) הטיפול בפמטרקסד, יום הטיפול והיומיים שאחרי הטיפול.

ניסיון קודם/מקביל במחקרים קליניים

 • מגויסים כיום לכל מחקר קליני אחר הכולל מוצר ניסיוני או לכל סוג אחר של מחקר רפואי, שנחשב לא מתאים למחקר זה מבחינה מדעית או רפואית
 • השתתפו ב-30 הימים האחרונים (בארבעת החודשים למחקרים הנערכים ביפן; בשלושת החודשים למחקרים הנערכים בבריטניה) במחקר קליני הכולל מוצר ניסיוני. אם המוצר הניסיוני הקודם הוא בעל זמן מחצית חיים ארוך, אז היו צריכים לעבור חמישה זמני מחצית חיים או 30 ימים (ארבעה חודשים למחקרים הנערכים ביפן; שלושה חודשים למחקרים הנערכים בבריטניה [פרק הזמן הארוך מביניהם]). מקרים יוצאים מן הכלל ייבחנו כל מקרה לגופו בידי רופא המחקר הקליני (CRP)/מדען המחקר הקליני (CRS) מטעם חברת לילי.

קריטריונים נוספי לאי הכללה

 • יש להם רגישות יתר ידועה לאחד מהחומרים הלא פעילים של LOXO-292, של תרופות המכילות פלטינום או של פמטרקסד.
 • אינם מסוגלים או אינם מוכנים לקחת תוספי חומצה פולית, דקסמטזון או ויטמיןB12 .

הקריטריונים לאי הכללה של משתתפים המקבלים פמברוליזומאב

הקריטריונים הבאים לאי הכללה יחולו רק על משתתפים בזרוע ב', שהחוקר מתכנן לטפל בהם בפמברוליזומאב:

 • היסטוריה של מחלת ריאות אינטרסטיציאלית או של דלקת ריאות (pneumonitis) אינטרסטיציאלית, לרבות דלקת ריאות (pneumonitis) בעלת חשיבות רפואית, כתוצאה מטיפול קרינה.
 • הייתה להם מחלה אוטואימונית פעילה או כל מחלה אחרת, העלולה לפגוע במערכת החיסון בשנתיים האחרונות או שהם קיבלו טיפול היכול לגרום לכך, או שהם סובלים מתסמונת או מחלה המצריכות טיפול בקורטיקוסטרואידים או בחומרים מדכאי חיסון. טיפול תחליפי (לדוגמה תירוקסין, אינסולין, או טיפול תחליפי בקורטיקוסטרואיד במינון פיסיולוגי לטיפול באי ספיקה של בלוטת יותרת הכליה או בלוטת יותרת המוח, וכד') אינו נחשב סוג של טיפול מערכתי, ואינו עילה לאי הכללה במחקר.
 • שימוש במנות הולכות וגדלות של קורטיקוסטרואידים או של חומרים מדכאי חיסון או שימוש כרוני בתרופות כאלה במנות שגדולות מהמינון הפיסיולוגי (לדוגמה יותר מ-10 מ""ג/יום פרדניזון או מנה שוות ערך). השימוש בקורטיקוסטרואידים בטיפול מקומי, לעיניים, בשאיפה או בטיפול לתוך האף הוא מותר.
 • רגישות יתר ידועה לפמברוליזומאב או לאחד מהחומרים הלא פעילים של פמברוליזומאב.

במידה ויש לכם שאלות נוספות בנוגע למחקר

השאירו פרטים וניצור אתכם קשר

פרטים אישיים:


מין:

  

האם את/ה מקבל/ת טיפול למחלה?

  

האם קיימת אבחנה למחלה?

  

עבור מי הפניה?

  
דילוג לתוכן