מסלול אישור המחקר

מחקר קליני מתנהל בהתאם לנוהל מחקרים

קליניים של משרד הבריאות.

כל מחקר קליני חייב באישור הוועדה האתית

(וועדת הלסינקי מוסדית) ובמקרים מסויימים גם של משרד

הבריאות, בטרם ניתן להתחיל בגיוס מטופלים.

התרשים מפרט את כל השלבים הנדרשים לאישור מחקר קליני.

בבית חולים הדסה פועלת הוועדה לבקרת מחקרים, שעורכת

ביקורת במהלך המחקר לוודא עמידה בנוהל, עבור מחקרים

ביוזמת חוקר וביוזמת חברה.


דילוג לתוכן